Microsoft Edge, Opera

Bật DNS qua HTTPS trong Microsoft Edge

Cách bật DNS qua HTTPS (DoH) trong Microsoft Edge Chromium Microsoft Edge hiện là trình duyệt dựa trên Chromium với một số tính năng độc quyền như Đọc to và các dịch vụ liên kết với Microsoft thay vì Google. Từ bài đăng hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách bật tính năng DNS qua HTTPS (Doh) trong Microsoft Edge Chromium.