Phần Cứng, Microsoft Surface, Windows 10

Xem Sự kiện Microsoft Windows 10 ngay tại đây

Microsoft sẽ tổ chức Sự kiện Windows 10 tháng 10 năm 2016 trong vài giờ nữa, nơi công ty dự kiến ​​sẽ công bố các sản phẩm phần cứng mới và nói về bản phát hành tiếp theo của Windows 10 (tên mã là Redstone 2 dự kiến ​​phát hành vào mùa xuân năm sau). Có rất nhiều tin đồn về những gì mong đợi từ sự kiện này và