Firefox, Google Chrome, Phần Mềm

Adobe sẽ ngừng phân phối và cập nhật Flash Player sau ngày 31 tháng 12 năm 2020

Adobe đã tiết lộ ngày kết thúc vòng đời của Flash, được đặt là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sau ngày đó, Adobe Flash Player sẽ không nhận được các bản cập nhật bảo mật nữa và sẽ không khả dụng. Người dùng quảng cáo sẽ được khuyên gỡ cài đặt phần mềm từ máy tính của họ. Adobe sẽ hiển thị các thông báo trên màn hình để nhắc nhở người dùng loại bỏ Flash.